logo

Kancelaria ustawicznie rozwija swą działalność. Pomoc prawna udzielana jest zawsze z najwyższą dbałością o dobro Klienta. Kancelaria prawna gwarantuje dogodne warunki współpracy, skuteczną ochronę interesów prawnych swoim Klientom oraz poufną i życzliwą atmosferę.

Działalność Kancelarii koncentruje się na:

 • prawo pracy, a w nim: pomoc prawną udzielaną zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Pomoc ta zawiera szeroki zakres spraw z zakresu prawa pracy jak np.: sprawy o zapłatę wynagrodzenia podstawowego i za nadgodziny, sprawy o mobbing, sprawy związane z zakończeniem stosunku pracy, sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawy o ustalenie wypadku przy pracy i wiele innych.

 • prawo cywilne, w tym sprawy z obszaru dotyczącego własności lokali.

 • prawo gospodarcze, a w nim przede wszystkim prawo handlowe i prawo zamówień publicznych.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • zastępstwa procesowego w sprawach obejmujących prawo pracy, cywilne i gospodarcze przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. Działanie to obejmuje również przygotowywanie pism procesowych (pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych i innych pism procesowych) oraz reprezentowanie strony procesowej przed sądami powszechnymi.

 • zastępstwa procesowego w postępowaniach egzekucyjnych.

 • zastępstwa przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

 • doradztwa prawne obejmujące:

  • świadczenie porad prawnych i konsultacji w zakresie stosowania prawa,

  • sporządzanie profesjonalnych opinii prawnych,

  • przygotowywanie i opiniowanie pod względem prawnym umów i porozumień cywilnoprawnych,

  • opracowywanie i opiniowanie aktów zbiorowego prawa pracy (porozumień zbiorowych, regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych).