logo

Wycena za usługę świadczoną przez Kancelarię sporządzana jest przed zleceniem sprawy do prowadzenia i ustalana jest na podstawie rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz wymaganego nakładu pracy. Kancelaria wszystkie ceny stara się również uzgadniać indywidualnie z Klientami, tak aby byli oni w pełni usatysfakcjonowani. W skład należytego wynagrodzenia za pomoc prawną nie należy uważać wydatków i innych opłat, w tym sądowych, skarbowych i notarialnych przypadających od czynności podejmowanych przez Kancelarię w związku ze świadczoną usługą.

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie kwotowe za prowadzenie sprawy sądowej, egzekucyjnej – tu kwota wynagrodzenia określana jest osobno dla każdej zleconej przez Klienta usługi, przy czym kwota ta wynosi nie mniej niż 500,00 zł netto za podjęcie się prowadzenia sprawy. Przy ustalaniu wynagrodzenia uwzględniane są stawki minimalne wynagrodzenia radcy prawnego określone przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015r., poz. 1804);

  • wynagrodzenie ryczałtowe – stosowane przy zleceniu stałej obsługi prawnej, w którym wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną dostosowaną do nakładu pracy. Prowadzenie spraw sądowych rozliczane jest na odrębnych zasadach, przy uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r., w zależności od wartości przedmiotu sporu lub rodzaju sprawy.

  • wynagrodzenie godzinowe – stosowane w przypadku doradztwa prawnego (z wyjątkiem udzielania jedynie porad prawnych), gdzie stawka godzinowa wynosi od 150,00 zł netto/godzinę;

  • wynagrodzenie za samą poradę prawną wynosi od 100 zł netto.