logo

Kancelaria ustawicznie rozwija swą działalność. Pomoc prawna udzielana jest zawsze z najwyższą dbałością o dobro Klienta. Kancelaria prawna gwarantuje dogodne warunki współpracy, skuteczną ochronę interesów prawnych swoim Klientom oraz poufną i życzliwą atmosferę.

Działalność Kancelarii obejmuje:

  a) prawo cywilne, w tym w szczególności sprawy:

 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • o dział spadku,
 • o zasiedzenie,
 • o ochronę własności,
 • dotyczące służebności (np. o ustanowienie drogi koniecznej),
 • o zniesienie współwłasności,
 • o zapłatę,
 • o odszkodowanie za szkodę,
 • o zadośćuczynienie itp.,
 • o rentę wyrównawczą,
 • o eksmisję,
 • o usunięcie niezgodności pomiędzy treści księgi wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym,
 • o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

  b) prawo rodzinne, w tym w szczególności sprawy:

 • o rozwód,
 • o separację,
 • o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • o alimenty,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • o podział majątku wspólnego,
 • o uregulowanie kontaktów z dziećmi

  c) prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności sprawy:

 • o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy,
 • o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • o odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę lub wypowiedzenie umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pracy przez pracodawcę,
 • o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów prawa pracy przez pracodawcę,
 • o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika,
 • o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania, za dyskryminację, mobbing,
 • o wypłatę wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za nadgodziny lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • o sprostowanie świadectwa pracy,
 • obejmujące sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  d) prawo gospodarcze/handlowe obejmujące załatwienie wszelkich spraw związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym sprawy związane z:

 • zakładaniem i rejestracją spółek prawa handlowego, rejestracją zmian w KRS, sporządzaniem umów spółek, statutów,
 • likwidacją działalności gospodarczej, likwidacją spółek prawa handlowego
 • upadłością podmiotów gospodarczych oraz upadłością konsumencką