logo

Wynagrodzenie za usługę świadczoną przez Kancelarię uzgadniane jest przed jej podjęciem, a jego wysokość zależy od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy. Bazą do ustalenia jego wysokości jest również każdorazowo obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Kancelaria wszystkie ceny stara się uzgadniać indywidualnie z Klientami.

Wynagrodzenie za samą poradę prawną wynosi od 80 zł netto.

W skład należnego wynagrodzenia za pomoc prawną nie wchodzą wydatki i inne opłaty, w tym sądowe, skarbowe i notarialne przypadające od czynności podejmowanych przez Kancelarię w związku ze świadczoną usługą.